logo

ornit.dk

- ornitologi og it


stor kobbersneppeKonsulentfirmaet ornit.dk tilbyder ekspertise i naturovervågning (fortrinsvis fugle og guldsmede), naturguidning, naturfotografering samt anvendelse af IT. Firmaet drives af Jørgen Peter Kjeldsen, med adresse i Tømmerby nær Vejlerne.

ornit.dk har mange års erfaringer fra det nord- og vestjyske område, særligt Vejlerne og andre områder nord for Limfjorden. Firmaet har ekspertise bl.a. indenfor overvågning af ynglefugle tilknyttet enge og rørsumpe samt kolonirugende arter, og optælling af store vådområder med mange vandfugle.

Firmaet udfører overvågningsopgaver som led i større statslige eller europæiske programmer (f.eks. NOVANA eller LIFE), mens andre opgaver er afgrænsede projekter, som firmaet enten udfører selvstændigt eller i samarbejde med andre konsulentfirmaer. ornit.dk har bl.a. stået for fugletællinger og litteraturstudier i forbindelse med flere igangværende forundersøgelser til udbygning af vindmølleparker i Danmark og udlandet.

En anden stor opgave som ornit.dk er involveret i, er at overvåge den bestand af Kortnæbbet Gås, som tilbringer månederne september til april i Nord- og Vestjylland. Dette arbejde inkluderer bl.a. aflæsning af halsbånd, som gør det muligt at følge enkeltindivider.

Firmaet har desuden stor erfaring med hensyn til at formidle oplevelser i naturen på guidede ture, og Jørgen Peter Kjeldsen er særdeles fortrolig med Latinamerikas (særligt Mellemamerikas) fugleliv. Både i Danmark og i udlandet fotograferes ivrigt i naturen, og ornit.dk tilbyder salg af billeder til mange formål - se galleriet her.

De IT-mæssige færdigheder består i databearbejdning og udarbejdelse af grundige rapporter og artikler om resultaterne af fugleovervågningen. Desuden tilbydes grafisk layout og hjemmesideprogrammering.

Læs mere om kompetencerne her.


Fra ornit.dk's arbejdsmark: Krikand, Vejlerne Fra ornit.dk's arbejdsmark: Gråand, Vejlerne Fra ornit.dk's arbejdsmark: Fiskehejre, Vejlerne Fra ornit.dk's arbejdsmark: Pibeænder, Limfjorden Fra ornit.dk's arbejdsmark: Kortnæbbede Gæs, Vejlerne Fra ornit.dk's arbejdsmark: Hjejler, Vejlerne Fra ornit.dk's arbejdsmark: Kortnæbbede Gæs og Bramgæs, Thorup Fjordholme Fra ornit.dk's arbejdsmark: Strandskade, Fanø Fra ornit.dk's arbejdsmark: Hjejler, Revlsbuske Fra ornit.dk's arbejdsmark: Sangsvaner, Thy

· · · © 2022 ornit.dk v/Jørgen Peter Kjeldsen, Højstrupvej 9, 7741 Frøstrup, Tlf. 4159 6539, e-mail · · ·
sortterne   sortterne   sortterne