logo

ornit.dk - kompetencer


I felten

Inden etableringen af det selvstændige konsulentfirma ornit.dk i 2007 arbejdede Jørgen Peter Kjeldsen i en årrække med naturovervågning på Miljøministeriets feltstationer Tipperne og Vejlerne, hvor de primære arbejdsopgaver var optællinger af rastende vandfugle i store vådområder, samt i yngletiden kortlægning af ynglefuglenestore enge og i store rørskove, samt optællinger af tætte fuglekolonier.

ornit.dk behersker alle gængse metoder i traditionel fugleovervågning, såsom totaloptælling, linietaksering, fjernkortlægning, flytælling, træktælling og ringmærkning.

Gennem de senere års arbejde i forbindelse med miljøvurderinger af bl.a. store vindmølleprojekter har ornit.dk oparbejdet stor erfaring i nye og avancerede teknikker som højdemåling af fugleflokke med laserkikkert samt brug af radar.

Desuden er Jørgen Peter Kjeldsen en erfaren naturguide, som har formidlet oplevelser i naturen for et stort antal mennesker i Danmark og i udlandet.

De senere år har Jørgen Peter Kjeldsen tilegnet sig stor viden om den danske guldsmedefauna, og forestår nu også undersøgelser af guldsmede og vandnymfer.

Jørgen Peter Kjeldsen fotograferer også i naturen. Eksempler på fotografisk arbejde kan ses i galleriet ornitfoto.dk, som er firmaets "udstillingsvindue" af fotos. ornit.dk har leveret fotos til diverse publikationer, bl.a. årbøgerne fra Nordjyllands Fugle og bøgerne Det sublime landskab fra KunstCentret Silkeborg Bad, Tarfisk og vækkelseskage - kulturhistorisk kogebog fra Thy fra Thisted Museum, Feltkogebog - Naturmad i Nationalpark Thy fra Museum Thy og Folk & Fortællinger fra Det Tabte Land af Kjeld Hansen.

Ved skrivebordet

Fra kontoret i Tømmerby ved Vejlerne. Foto: Martin Glerup.

ornit.dk besidder stor erfaring indenfor databehandling, herunder regneark, databaser og GIS-værktøjer.

ornit.dk's indehaver har forfattet og været medforfatter på en lang række rapporter og videnskabelige artikler, bl.a. baseret på arbejdet med overvågning af ynglefugle i Vejlerne - se referenceliste for Jørgen Peter Kjeldsen.

Jørgen Peter Kjeldsen har desuden stor erfaring med grafisk layout, eksempelvis årbøgerne fra Nordjyllands Fugle (se eksempler her), etiketter og andet grafisk materiale for NaturmadThy, samt foldere og plakater for Finca El|Doradito ApS. (se eksempler - downloadbare .pdf-filer - her).

ornit.dk tilbyder også hjemmesidelayout - eksempler på udarbejdede sider kan ses her: thymad.dk, naturmadthy.dk, kn-mark.dk, thy-is.dk og eldoradito.dk.

Se endvidere CV for Jørgen Peter Kjeldsen.


· · · © 2022 ornit.dk v/Jørgen Peter Kjeldsen, Højstrupvej 9, 7741 Frøstrup, Tlf. 4159 6539, e-mail · · ·
sortterne   sortterne   sortterne