logo

ornit.dk - kompetencer


CV for Jørgen Peter Kjeldsen:

Eksempler på arbejdsforhold, samarbejdsrelationer og udlandsophold, som har relevans for ornit.dk's arbejdsområder


Januar 1984 - juni 1987:Observatør for Miljøministeriet, Feltstation Tipperne.
Januar 1988 - marts 1997:Observatør for Miljøministeriet, Vejlernes Feltstation.
1989-1994:Samarbejde med gåseforsker Mariko Parslow-Otsu, England, om en bestand af Sædgæs som deler vinterkvarter mellem Thy og England.
Vintrene 1993/94 og 1994/95:Hver vinter deltagelse i én måned på Skov- og Naturstyrelsens ekspeditioner til Guinea-Bissau med henblik på at optælle overvintrende vadefuglebestande.
April 1997 - oktober 1997:Frivilligt ophold på det mexicanske miljøministeriums feltstation i reservatet Ría Lagartos, Yucatán-halvøen, México.
Januar 1998 - marts 2000:Observatør for Miljøministeriet, Vejlernes Feltstation.
1998-2000 og 2003-2007:Layouter på DOF-Viborg Amts lokalblad 'Hjejlen' (se eksempler - downloadbare .pdf-filer - her).
April 2000 - august 2003:Rådgiver for Mellemfolkeligt Samvirke i et udviklingsprojekt blandt indianere i Prinzapolka, Nicaragua.
2003 - :Rejseleder for bureauerne Viktors Farmor, Albatros Travel, MarcoPolo og Nyhavn Rejser på rejser i Syd- og Mellemamerika, især landene Nicaragua, Costa Rica og Ecuador (Galápagos) - samt enkelte ture indenfor Europa.
2003-2006:Dansk Ornitologisk Forenings koordinator for optælling af ynglende traner i Danmark i DATSY-programmet.
2004-2005 (ialt 8 måneder):Kampagnemedarbejder for miljøorganisationen Nepenthes (nu Verdens Skove) på et projekt til beskyttelse af papegøjen Grøn Aras levesteder i Nicaragua.
2005-2007:Færdiggørelse af monografi om Vejlernes ynglefugle til publicering i Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift, finansieret af Aage V. Jensens Fonde (inkl. layout).
Juli 2005:Hjemmesideansvarlig på en kunstsommerskole for unge arrangeret af Ribe Amt.
2005 (1 måned):Oversættelse dansk/spansk og spansk/dansk for miljøorganisationen Nepenthes.
April-juni 2006, 2007 og 2008:Undersøgelser af prædatorer og ynglende vadefugle i Tøndermarsken for Danmarks Miljøundersøgelser. Rapport fra 2006 kan downloades fra DMUs hjemmeside.
April-juni 2006-2018:Deltagelse i ynglefugletælling af fuglene i Vadehavet, koordineret af Amphi Consult for Institut for Bioscience, Aarhus Universitet. Eksempel på nyhedsbrev med resultater fra tællingen i 2014 (inkl. fotos leveret af ornit.dk) kan downloades her.
Januar 2007 - :Bestyrelsesmedlem (2007-12 formand) i Finca El*Doradito Aps., som driver en miljøvenlig kaffefarm i Nicaragua.
2007-2012:Udarbejdelse af hjemmeside, webshop og grafisk materiale i forbindelse med eventen "Smag på Thy".
2008-2018:Layout på årbogen "Nordjyllands Fugle" (tidligere "Fugle og dyr i Nordjylland"). Bøgerne kan downloades (et år efter udgivelsen på papir), og papir-udgaver af rapporterne kan bestilles her.
Maj-december 2008:Undersøgelse af enge i Aalborg Kommune, udarbejdelse af "Indsatsplan for truede engfugle i Aalborg Kommune". Hent rapporten her.
April-maj 2009:Trækfugle-overvågning på Gjerrild, Djursland, ved hjælp af radar i forbindelse med vindmølle-projekt, for Marine Observers.
Maj-juni 2010:Optælling og kortlægning af udvalgte ynglefugle på Saltholm for Amphi Consult.
Januar 2010:Udarbejdelse af folder om Amtoft Havn, i samarbejde med brølling.dk.
2011-2016:Layouter og redaktør på hjemmesiden for Støtteforeningen Nationalpark Thy.
2011-2013:Udarbejdelse af hjemmeside og brochure for Thy Øko-is.
Maj-juli 2012:Undersøgelse af Sortternes levevilkår i Vejlerne, for Aage V. Jensen Naturfond. Rapport kan downloades her.
April-maj 2013:Optælling af rovfugle, storke, pelikaner og andre trækfugle i Egypten i forbindelse med anlæg af vindmøllepark for Enbicon ApS.
Forår 2016:Undersøgelse af hulrugende fugle i naturskov i Nationalpark Mols Bjerge. Rapport kan downloades her.
Maj-juni 2016 og 2017:Optælling af ynglefugle på højmosen Aukstumala i Litauen for Amphi Consult (EU-Life-projekt).
Sommerhalvår 2017 og 2018:Undersøgelse af guldsmedefaunaen i Vejlerne for Aage V. Jensen Naturfond. Rapport samt populære artikler som resulterede fra undersøgelsen kan downloades fra referencelisten.


· · · © 2022 ornit.dk v/Jørgen Peter Kjeldsen, Højstrupvej 9, 7741 Frøstrup, Tlf. 4159 6539, e-mail · · ·
sortterne   sortterne   sortterne