logo

ornit.dk - kompetencer


Referenceliste


ARTIKLER/PUBLIKATIONER med JØRGEN PETER KJELDSEN som hoved- eller medforfatter:

-sorteret efter overordnet område, dernæst årstal.

Danmark/Europa:

Kjeldsen, J.P. 1988a: Tipperne. Årsrapport over observationer 1985. - Skov- og Naturstyrelsen, Miljøministeriet.
Kjeldsen, J.P. 1988b: Tipperne. Årsrapport over observationer 1987. - Skov- og Naturstyrelsen, Miljøministeriet.
Hansen, M. & J.P. Kjeldsen 1990: Rapport vedrørende Ynglefugle på Harboøre Tange og Agger Tange 1990. - Danmarks Miljøundersøgelser/Skov- og Naturstyrelsen. Intern rapport.
Kjeldsen, J.P. 1990: Vejlerne. Ynglefuglerapport 1988. - Skov- og Naturstyrelsen, Miljøministeriet.
Kjeldsen, J.P. 1991: Vejlerne. Ynglefuglerapport 1989. - Skov- og Naturstyrelsen, Miljøministeriet.
Kjeldsen, J.P. 1992a: Vejlerne. Ynglefuglerapport 1990. - Skov- og Naturstyrelsen, Miljøministeriet.
Kjeldsen, J.P. 1992b: Drummer og rikser. - Fugle 12/4: 12-14.
Parslow-Otsu, M. & J.P. Kjeldsen 1992: Laplandske Sædgæs i Nordvestjylland. - Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 84: 161-170.
Clausen, T. & J.P. Kjeldsen 1992: Skægmejsens forekomst i Nordjylland. - Riden 18/3: 6-7.
Kjeldsen, J.P. 1993a: Vejlerne. Ynglefuglerapport 1991. - Skov- og Naturstyrelsen, Miljøministeriet.
Kjeldsen, J.P. 1993b: Sumpfuglenes forjættede land - fokus på Vejlerne. - Riden 19/2: 9-13.
Kjeldsen, J.P. 1993c: Sumpfuglenes forjættede land. - Hjejlen 11/2: 14-17.
Kjeldsen, J.P. 1993d: En præsentation af Vejlernes feltstation, samt nogle resultater af ringmærkning af rørskovsfugle i Vejlerne. - Vår Fuglefauna, Suppl. 1: 58-61.
Kjeldsen, J.P. 1994: Fugle og ornitologer i Vejlerne. Jagtbladet 3/3: 9-10.
Kjeldsen, J.P. 1995a: Ynglefugle 1994. Vejlerne. - Arbejdsrapport fra DMU nr. 7. Naturovervågning.
Kjeldsen, J.P. 1995b: Ynglefugle i Vejlerne. I: Grell, M. & M. Nielsen (red.) 1995: Feltornitologisk Symposium på Mandø 1994. Rapport. - Dansk Ornitologisk Forening. København. Pp: 23-30.
Kjeldsen, J.P. 1996: Ynglefugle 1995. Vejlerne. - Arbejdsrapport fra DMU nr. 20. Naturovervågning.
Kjeldsen, J.P. 1997: Ynglefugle 1996. Vejlerne. - Arbejdsrapport fra DMU nr. 35. Naturovervågning.
Madsen, J., F. Hansen & J.P. Kjeldsen 1997: Spring Exposure of Pink-Footed Geese to Pesticide-Treated Seed. DMU - Pesticides Research 33: 32 pp.
Christensen, H.R. & J.P. Kjeldsen 1998: Vejlernes fugleliv. I: Hald-Mortensen, P. (red.) 1998: Vejlernes natur. Status over reservatets mangfoldighed - 1998. - Aage V. Jensens fonde.
Kjeldsen, J.P. 1998: Traner i Vejlerne. - Hjejlen 16/3: 20-22.
Kjeldsen, J.P. 1999a: Vejlernes Feltstation. I: Laursen, K. (red.) 1999a: Overvågning af fugle 1997-98, resultater fra feltstationerne. - Danmarks Miljøundersøgelser. Faglig rapport fra DMU, nr. 267.
Kjeldsen, J.P. 1999b: Vejlerne 1997. Ynglefugle. I: Laursen, K. (red.) 1999a: Overvågning af fugle 1997-98, resultater fra feltstationerne. - Danmarks Miljøundersøgelser. Faglig rapport fra DMU, nr. 267.
Kjeldsen, J.P. 1999c: Vejlerne 1998. Ynglefugle. I: Laursen, K. (red.) 1999b: Overvågning af fugle, sæler og planter 1998-99, med resultater fra feltstationerne. - Danmarks Miljøundersøgelser. Faglig rapport fra DMU, nr. 304. Digital kopi fra www.dmu.dk.
Kjeldsen, J.P. 1999d: Nyt fugletårn ved Vejlerne. - Hjejlen 17/1: 27.
Kjeldsen, J.P. 2001: Vejlerne 1999. Ynglefugle. I: Laursen, K. (red.) 2001: Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2000, med resultater fra feltstationerne. - Danmarks Miljøundersøgelser. Faglig rapport fra DMU, nr. 350. Digital kopi fra www.dmu.dk.
Clausen, P., T.E. Holm & J.P. Kjeldsen 2006: Naturgenopretning af søerne i Vejlerne - en vurdering af effekter på yngle- og trækfugle. - Danmarks Miljøundersøgelser. Faglig rapport fra DMU, nr. 583. Digital kopi fra www.dmu.dk.
Clausen, P., J. Kahlert, J.P Hounisen, K. Olsen, E. Bøgebjerg & J.P. Kjeldsen 2007: Tøndermarskens ynglefugle 2005-2006. - Danmarks Miljøundersøgelser. Arbejdsrapport fra DMU, nr. 238. Digital kopi fra www.dmu.dk.
Riis, N. (red.) 2007: Driftsplan for Vejlerne. Hovedrapport (142 sider). Bilag 3. Driftsforhold og fugleliv. Udarbejdet for COWI af ornit.dk ved J.P. Kjeldsen og H.H. Nielsen. - COWI for Aage V. Jensen Naturfond. Vort bidrag: side 99-123. Digital kopi fra www.avjf.dk.
Kjeldsen, J.P. 2008: Ynglefugle i Vejlerne efter inddæmningen, med særlig vægt på feltstationsårene 1978-2003. - Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 102: 1-240. Digital kopi fra www.dof.dk.
Kjeldsen, J.P. & H.H. Nielsen 2008: Overvågning af ynglefugle i Vejlerne, 2007. - Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 32 s. - Arbejdsrapport fra DMU nr. 242. Digital kopi fra www.dmu.dk.
Nielsen, H.H. & J.P. Kjeldsen 2009: Overvågning af ynglefugle i Vejlerne 2008. - Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 34 s. - Arbejdsrapport fra DMU nr. 251. Digital kopi fra www.dmu.dk.
Kjeldsen, J.P. & H.H. Nielsen 2009a: Indsatsplan for truede engfugle i Aalborg Kommune. - Teknik- og Miljøforvaltningen, Park & Natur, Aalborg Kommune. 84 s. - Hent rapporten her.
Kjeldsen, J.P. & H.H. Nielsen 2009b: Overvågning af Vejlerne. - i Fugleåret 2008, side 264-269. Dansk Ornitologisk Forening.
Kjeldsen, J.P. & H.H. Nielsen 2009c: Ynglefugle i Vejlerne 2009. - Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 40 s. - Arbejdsrapport fra DMU nr. 259. Digital kopi fra www.dmu.dk.
Kjeldsen, J.P. & H.H. Nielsen 2010: Udvalgte ynglefugle i Vejlerne. - i Fugleåret 2009, side 266-271. Dansk Ornitologisk Forening.
Nielsen, H.H. & J.P. Kjeldsen 2011: Ynglefugle i Vejlerne 2010. - Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 36 s. - Arbejdsrapport fra DMU nr. 264. Digital kopi fra www.dmu.dk.
Kjeldsen, J.P. & H.H. Nielsen 2011: Ynglefugle i Vejlerne 2011. - Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 40 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 6. Digital kopi fra www.dmu.dk.
Kjeldsen, J.P. & H.H. Nielsen 2012: Sortterner i Vejlerne. En undersøgelse af artens levevilkår i Vejlerne, ynglesæsonen 2012. 56 s. - Rapport til Aage V. Jensen Naturfond. Hent rapporten her.
Nielsen, H.H. & J.P. Kjeldsen 2013: Ynglefugle i Vejlerne 2012. - Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 38 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 23. Digital kopi fra www.au.dk.
Kjeldsen, J.P. & H.H. Nielsen 2014: Ynglefugle i Vejlerne 2013. - Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 40 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 35. Digital kopi fra www.au.dk.
Madsen, J., F. Cottaar, O. Amstrup, T. Asferg, M. Bak, J. Bakken, T.K. Christensen, J. Hansen, G.H Jensen, J.P Kjeldsen, E. Kuijken, P.I. Nicolaisen, P. Shimmings, I. Tombre & C. Verscheure 2014: Svalbard Pink-footed Goose. Population Status Report 2013-14. - Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy. 14 pp. Technical Report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy No. 39. Digital kopi fra www.au.dk.
Fox, A.D., J.P. Kjeldsen, M. Desholm, P.A.F. Rasmussen, T.J.S. Balsby & H. Heldbjerg 2014: With and between year phenology of calling Spotted Crakes Porzana porzana in Denmark. - Wildfowl 64: 102-115. Digital kopi fra Wildfowl & Wetlands Trust.
Madsen, J., F. Cottaar, O. Amstrup, T. Asferg, M. Bak, J. Bakken, T.K. Christensen, O.M. Gundersen, J.P. Kjeldsen, E. Kuijken, T. Reinsborg, P. Shimmings, I. Tombre & C. Verscheure 2015: Svalbard Pink-footed Goose. Population Status Report 2014-15. - Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy. 16 pp. Technical Report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy No. 58. Digital kopi fra www.au.dk.
Bregnballe, T., O. Thorup, L.B. Jacobsen, J.P. Kjeldsen & M. Hansen 2015: Udviklingen i ynglebestanden af Klyder i Danmark 1970-2014 - Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 109: 121-133. Digital kopi fra www.dof.dk.
Kjeldsen, J.P. 2016: Fugle der fylder i landskabet. Om Kortnæbbet Gås' tilstedeværelse i Nordjylland i tid og rum. - i Nordjyllands Fugle 2015 (red. H. Christophersen). 160 s. - Rapport nr. 52 fra Nordjyllands Fugle. Hent artiklen her.
Kjeldsen, J.P. 2016: Selected breeding birds in the Aukstumala bog. - 8 s. - Rapport til EU LIFE-projekt. Digital kopi fra www.aukstumala.lt.
Madsen, J., F. Cottaar, O. Amstrup, T. Asferg, M. Bak, J. Bakken, J. Frikke, V. Goma, O.M. Gundersen, K. Günther, J.P. Kjeldsen, H. Kruckenberg, E. Kuijken, J. Månsson, P.I Nicolaisen, H.H. Nielsen, L. Nilsson, T. Reinsborg, P. Shimmings, T. Tapio, I. Tombre, C- Verscheure & P.-I. Ødegård 2016: Svalbard Pink-footed Goose. Population Status Report 2015-16. - Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy. 14 pp. Technical Report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy No. 82. Digital kopi fra www.au.dk.
Kjeldsen, J.P. 2017: Selected breeding birds in the Aukstumala bog. - 4 s. - Rapport til EU LIFE-projekt. Digital kopi fra www.aukstumala.lt.
Reddersen, J. & J.P. Kjeldsen 2017: Hulrugende ynglefugle i to gamle løvskove i Nationalpark Mols Bjerge. - Nationalpark Mols Bjerge. 20 sider. Naturrapporter fra Nationalpark Mols Bjerge nr. 13. Digital kopi fra www.nationalparkmolsbjerge.dk.
Therkildsen, O.R., T.J.S. Balsby, R.D. Nielsen, L. Haugaard & J.P. Kjeldsen 2017: Second year post-construction monitoring of birds at Wind Turbine Test Centre Østerild. - i Therkildsen & Elmeros 2017: Second year post-construction monitoring of bats and birds at Wind Turbine Test Centre Østerild, side 47-141. Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy. 142 pp. Scientific Report No. 232. Digital kopi fra www.au.dk.
Madsen, J., G.H. Jensen, F. Cottaar, O. Amstrup, T. Asferg, M. Bak, J. Bakken, T.T.J. Balsby, T.K. Christensen, K.K. Clausen, J. Frikke, O.M. Gundersen, K. Günther, J.P. Kjeldsen, K. Koffijberg, H. Kruckenberg, E. Kuijken, J. Månsson, P.I. Nicolaisen, H.H. Nielsen, L. Nilsson, T. Reinsborg, J. Pessa, P. Shimmings, I. Tombre & C. Verscheure 2017: Svalbard Pink-footed Goose Population Status Report 2016-2017. - Report prepared by the AEWA European Goose Management Platform Data Centre. 13 s. AEWA - Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds . Digital kopi fra www.unep-aewa.org.
Kjeldsen, J.P. 2017: Vandnymfer og guldsmede i Vejlerne - en toårig undersøgelse 2017-18, foreløbige resultater efter feltsæsonen 2017. - Rapport til Aage V. Jensen Naturfond. 19 sider. Hent digital kopi.
Kjeldsen, J.P. 2018: Vejlerområdets guldsmedefauna bliver undersøgt. - i Nordjyllands Fugle 2017 (red. H. Christophersen). 176 s. - Rapport nr. 54 fra Nordjyllands Fugle. Hent artiklen her.
Madsen J., G. Høj Jensen, F. Cottaar, O. Amstrup, B. Morgens, J. Bakken, T.T.J. Balsby, T.K. Christensen, K.K. Clausen, J. Frikke, O.M. Gundersen, Kjeldsen, J.P., K. Koffijberg, E. Kuijken, J. Månsson, P.I. Nicolaisen, H.H. Nielsen, L. Nilsson, T. Reinsborg, P.-I. Ødegaard, J. Pessa, P. Shimmings, I. Tombre & C. Verscheure 2018: Svalbard Pink-footed Goose Population Status Report 2017-2018. - 19 s. AEWA EGMP Technical Report No. 8. Bonn, Germany. Digital kopi fra aewa.info.
Jørgensen, T.B. (red.), A.L. Middelboe, F. Møhlenberg, M.M. Larsen, L.F. Møller, J.K. Petersen, M. Flindt, E. Kristensen, J.P. Kjeldsen, D. Bruhn, V.B. Ernstsen, J.B. Jensen & N.E. Vedel 2018: Forslag til naturgenopretning i Løgstør Bredning. - Limfjordsrådet. 71 s. plus bilag.
Kjeldsen, J.P. 2019: Vandnymfer og guldsmede i Vejlerne - en toårig undersøgelse 2017-18, afsluttende rapport. 44 sider. - Aage V. Jensen Naturfond. Hent digital kopi.
Heldbjerg H., J. Madsen, O. Amstrup, J. Bakken, T.T.J. Balsby, T.K. Christensen, K.K. Clausen, F. Cottaar, J. Frikke, O.M. Gundersen, J.P. Kjeldsen, K. Koffijberg, E. Kuijken, J. Månsson, P.I. Nicolaisen, H.H. Nielsen, L. Nilsson, T. Reinsborg, J. Pessa, P. Shimmings, I. Tombre, F. Verhaeghe, C. Verscheure & M.J. Westebring 2019: Pink-Footed Goose Svalbard Population Status Report 2018/2019. - 19 s. AEWA EGMP Technical Report No. 11. Bonn, Germany. Digital kopi fra aewa.info.
Kjeldsen, J.P. 2020: Guldsmede og vandnymfer i Nationalpark Thy 2019, afsluttende rapport. 66 sider. - Nationalpark Thy. Hent digital kopi. Kan også fås som fysisk bog fra BFN's forlag.
Kjeldsen, J.P. 2020: Ny viden om guldsmede og vandnymfer i Thy. - Naturnyt 49: 82-93. - Biologisk Forening for Nordvestjylland.
Heldbjerg H., J. Madsen, O. Amstrup, J. Bakken, T.T.J. Balsby, T.K. Christensen, K.K. Clausen, F. Cottaar, J. Frikke, O.M. Gundersen, J.P. Kjeldsen, K. Koffijberg, E. Kuijken, P.I. Nicolaisen, H.H. Nielsen, L. Nilsson, T. Reinsborg, P.-I. Ødegaard, J. Pessa, P. Shimmings, I. Tombre, F. Verhaeghe, C. Verscheure & M.J. Westebring 2020: Svalbard Pink-footed Goose Population Status Report 2019-2020. - 17 s. AEWA EGMP Technical Report No. 15. Bonn, Germany. Digital kopi fra aewa.info.
Therkildsen, O.R., T.J.S. Balsby, J.P. Kjeldsen, R.D. Nielsen, J. Bladt & A.D. Fox 2021: Changes in flight paths of large-bodied birds after construction of large terrestrial wind turbines. Journal of Environmental Management 290: 112647.
Kjeldsen, J.P. 2021: Undersøgelse af guldsmedefaunaen i Vilsted Sø 2021, afsluttende rapport. 56 sider. - Aage V. Jensen Naturfond. Hent digital kopi.
Bregnballe, T., J.P. Kjeldsen & T.E. Holm 2022: Riderne på Bulbjerg: Antal ynglepar og ynglesucces opgjort ved brug af drone 4 sider. - i Christophersen, H. (Red.) 2022: Nordjyllands Fugle 2021. – Rapport nr. 58 fra Nordjyllands Fugle. Hent artiklen her.
Kjeldsen, J.P. 2022: En Prærietrane på turné til glæde for mange 4 sider. - i Christophersen, H. (Red.) 2022: Nordjyllands Fugle 2021. – Rapport nr. 58 fra Nordjyllands Fugle. Hent artiklen her.

Vestafrika:

Salvig, J.C., S. Asbirk, J.P. Kjeldsen & P.A.F. Rasmussen 1994: Wintering waders in the Bijagos Archipelago, Guinea-Bissau 1992-93. - Ardea 82: 137-142. Digital kopi fra Ardea.
Asbirk, S., J.C. Salvig, J.P. Kjeldsen & P.A.F. Rasmussen 1994: Et Vadehav i Vestafrika. - Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 88: 6-8.
Salvig, J.C., S. Asbirk, J.P. Kjeldsen, P.A.F. Rasmussen, A. Quade, J. Frikke & E. Christophersen 1997: Coastal Waders in Guinea-Bissau - aerial Survey Results and Seasonal Occurence on Selected Low Water Plots. - Wader Study Group Bulletin 84 (December): 33-39. Digital kopi fra SORA.
Asbirk, S., J.P. Kjeldsen, P. Rasmussen & J. Salvig 1998: Numbers and densities of coastal birds. I: Wolf, W.J. (red.) 1998: The end of the east-atlantic flyway. Waders in Guinea-Bissau. - Stichting WIWO, Zeist, Holland.

Mexico og Mellemamerika:

Kjeldsen, J.P. 1997: På feltstation i Mexico. - Hjejlen 15/4: 14-22.
Kjeldsen, J.P. 2001: Costa Rica - fuglekigger i Mellemamerika. - Hjejlen 19/2: 9-14.
Kjeldsen, J.P. 2003: Estudio sobre diversidad de aves en fincas de café bajo sombra, Nueva Segovia. - Informe para UNAG-Nueva Segovia. 26 pp. Digital kopi fra www.bio-nica.info.
Kjeldsen, J.P. 2004: Quetzalens Træ. En solstrålehistorie om fugleturisme. - Fugle og Natur, 24/3: 14-15.
Kjeldsen, J.P. 2005a: Ara i fare. - Fugle og natur, 25/1:12-15.
Kjeldsen, J.P. 2005b: ARA - Anderledes Rednings Aktion. - Skov & Folk, 22/1: 4-5. Hent digital kopi.
Kjeldsen, J.P. 2005c: Aves del Municipio Río Prinzapolka, un inventario de base. - Wani, 41: 31-64. Hent digital kopi.
Kjeldsen, J.P. 2018: Bird of Central America (anmeldelse). - Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 112: 140. Hent digital kopi.
Chassot, O., A. Figueroa, G. Monge, A. Ruiz, T. Mariscal & J.P. Kjeldsen 2005: Campaña binacional sobre la ecología de Ara ambiguus, Nicaragua-Costa Rica. - Primer Simposio Mesoamericano de Psittaciformes, IX Congreso de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación. La Ceiba, Honduras, Noviembre 2005, pp. 118-123. Digital kopi fra www.bio-nica.info.
Martínez-Sánchez, J.C. (red.) 2007: Lista Patrón de las Aves de Nicaragua. Con información de nuevos registros, distribución y localidades donde observar aves. - ALAS, Granada, Nicaragua. 100 pp. Digital kopi fra www.bio-nica.info.
Múnera-Roldán, C. , M.L. Cody, R.H. Schiele-Zavala, B.J. Sigel, S. Woltmann & J.P. Kjeldsen 2007: New and noteworthy records of birds from south-eastern Nicaragua. - Bulletin of the British Ornithologists' Club 127: 152-161. Digital kopi fra www.bio-nica.info.


Desuden har firmaets feltarbejde været grundlag for eller bidraget til bl.a. følgende projekter og rapporter:


Endvidere har ornit.dk's arbejde været emnet for bl.a. disse populære artikler og TV-indslag:


· · · © 2022 ornit.dk v/Jørgen Peter Kjeldsen, Højstrupvej 9, 7741 Frøstrup, Tlf. 4159 6539, e-mail · · ·
sortterne   sortterne   sortterne