Nostalgi

I den forløbne uge har undertegnede på DMU, Kalø, haft lejlighed til at gennemgå arkiverne fra Vejlernes Feltstation, som i forbindelse med lukningen i 2003 blev fragtet derned. Til alle bekymrede kan jeg sige, at arkivalierne nu er forvaret i sikkerhed i et tørt og aflåst arkivrum. Jeg har haft det hele gennem hænderne, bl.a. alle de gamle notesbøger – på billedet ses de tre første af slagsen, Øst-, Vest- og Midtbogen, taget i brug i 1978. Der er ca. 2½ hyldemeter notesbøger fra hver af de tre “ruter”. Så eventuelle fremtidige forskningsprojekter vil altid have mulighed for at finde tilbage til original-materialet. Alle ynglefuglemapperne med originale feltkort, samt de helt gamle optegnelser fra Vildtbiologisk Stations arbejde i Vejlerne i 1960’erne og 70’erne findes også tilgængeligt i DMU-arkivet.