Spis en bøf og red en ryle!

Som bekendt er det en forudsætning for at Vejlernes engfugle kan trives, at der er kreaturer, der græsser engene – evt. suppleret med slåning, som det ses mange steder i år…
I Thisted Dagblad i går var der en artikel om et nyt initiativ ved Arup Vejle, hvor en storopdrætter af kødkvæg, en konsulent og en købmand er gået sammen om at lancere kvalitetskød fra dyr som har græsset i Vejlerne.
Det er jo moderne med branding og at fortælle produkternes historie, så egentlig er det overraskende, at det først er NU, at Vejler-kød på den måde tænkes markedsført.
Kødet skal sælges fra købmandsforretningen i Amtoft.
Uden iøvrigt at kende mere til bagmændene eller præcist hvilke dele af Arup-engene, det drejer sig om, forekommer det mig umiddelbart som et velkomment initiativ…