Kold fugl

Vibe, Lund Fjord, december 2014. Foto: Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk.
Vibe, Lund Fjord, december 2014. Foto: Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk.

Vibe hedder “Avefria” på spansk. Det betyder “koldfugl”.

Der har været mange Viber i Vejlerne denne vinter – fordi efteråret er fortsat lige indtil jul, og vinteren udeblevet. Med kuldeindslaget efter jul har de fået kolde fødder, men nogle af dem holder stand endnu. Denne (og et par stykker til) sås ved “smørhullet” på Lund Fjords vestside igår.

Nu mildnes det igen, og inden længe er der sikkert atter store flokke af Viber i Vejlerne…

Vejlerne vinder

Da der ikke længere er gang i guldsmedene (selv om det usædvanligt milde efterår er fortsat indtil nu), er det vist tid til et nyt indlæg…

Vi som er fastboende i området har jo aldrig været i tvivl, men nu har vi også en vandfugleforskers ord for, at Vejlerne er Danmarks vigtigste ferskvandsområde for vandfugle.

I anledning af afrapporteringen af “Rastende fugle i det danske reservatnetværk 1994-2010” fra DCE, Aarhus Universitet (læs rapporten her), hvor der bliver gjort status over kvaliteten af 88 natur- og vildtreservater og deres betydning for vandfugle, udtaler Preben Clausen, hovedforfatteren til rapporten: “I virkeligheden er det jo svært at rangliste områderne, fordi det lidt svarer til at sammenligne grapefrugter og bananer. For hvad tæller mest: 100 Skestorke eller 25.000 Pibeænder?

Alligevel drister han sig til at give et bud på en “top fire” for reservaterne, hvor Vejlerne kommer ind på førstepladsen (foran Maribosøerne, Tøndermarsken og Skjernå), fordi Vejlerne er “internationalt betydende for Kortnæbbet Gås og Krikand, det vigtigste reservat for Skestork, Krikand og Trane, næstvigtigste for Knarand, Hjejle og formentlig også Lille Skallesluger og tredjevigtigste for Vibe. Hvis man ser på ynglefuglene, er det også den suveræne top 1-lokalitet i Danmark for udprægede ferskvandstilknyttede arter som Rørdrum, Gråstrubet Lappedykker, Grågås, Sortterne, Dværgmåge (=eneste) og Plettet Rørvagtel.” Og, kan man jo tilføje, Danmarks bedste lokalitet for Stor Kobbersneppe og Verdens bedste for Engryle…

Læs resten af begrundelsen for rangordningen på Aarhus Universitets hjemmeside: (klik her).