Dogme-drossel

En af de små-fåtallige efterårs-Ringdrosler har siden Mie opdagede den for en lille uges tid siden holdt til på vores græsplæne, hvor den sammen med Solsorter har mæsket sig i nedfaldspærer m.m.

Min tålmodighed og tilrådighedstående tid har desværre ikke rakt til at få et ordentligt billede af fuglen – også fordi det bestemt ikke er “dorske drosler”, de er tværtimod meget agtpågivende, både dén og Solsorterne, og flygter for den mindste forstyrrelse.

Så det er kun blevet til dette dogme-billede – se om du kan finde fuglen!

Ringdrossel, Tømmerby, oktober 2008. Foto: Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk.
Ringdrossel, Tømmerby, oktober 2008. Foto: Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk.

(PS busken her – hvis røde bær både Ringdrossel, Solsort, Munk m.fl. er meget glade for – stammer oprindeligt fra feltstationen på Lyngevej, hvor jeg for mange år siden “kom til” at låne en kvist til “stiklingsformering” – eller også var det Irene! Men hvorom alting er, så har den nu vokset sig stor, og sætter hvert efterår en masse bær. Jeg ved ikke hvad den hedder – men fuglene kan li’ den! Efter sigende skulle den oprindelige busk ikke længere findes på Lyngevej – så hvis nogen gerne vil have en “aflægger”, så kan de henvende sig hos Mie og mig)…

Underholdning på engen

Det kan godt være, at de Kortnæbbede Gæs ankom sent i år, men til gengæld har det da været en massiv ankomst! De seneste dage har småflokke kunnet høres stort set konstant i luften over Hannæs (jeg skriver “høres”, fordi jeg det meste af tiden har siddet foran min PC på kontoret).

Men jeg var i Kraptårnet sammen med en gruppe gæster i aftes, og på den nordlige del af Bygholmengen var der nogle meget store flokke Kortnæbbede Gæs – ikke talt, men der var i al fald minimum i størrelsesordenen 4500-5000 fugle. I flokkene var der også en Snegås og en mærkelig “kanelgås”, på størrelse med en Kanadagås, hvidlig med beige anstrøg, stort orange næb og nogle Indisk Gås-agtige tegninger ned ad nakken. Jeg har aldrig set noget der ligner før…

Samtidig gik 100 Traner spredt ud over engen, en Sølvhejre sås tæt på Glombak-diget på stor afstand, og en Vandrefalk jagede Krikænder lige foran tårnet. Nogen havde set en Havørn få minutter før vi ankom.

Så der er mange fugle at kigge på fra Kraptårnet for tiden, det kan anbefales!

Fuglebogsanmeldelser

Som nogen af læserne af DOFT, Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift, måske vil have bemærket, så havde jeg i det nyligt udkomne nummer 3, 2008, et par anmeldelser af nyere felthåndbøger fra Mellemamerika.
Hvis man synes at det er interessant, så kan man på min egen hjemmeside finde længere uforkortede udgaver af anmeldelserne:
Field Guide to the Birds of Costa Rica, Garrigues & Dean 2007
A Field Guide to the Birds of Mexico and Central America, van Perlo 2006
– som en udvidelse til min store artikel om Nicaragua som fugleland – en udfordring for gør-det-selv-folk!.

Klub 500

Hoatzin, Sani Lodge, Napo, Ecuador, august 2008. Foto: Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk.
Hoatzin, Sani Lodge, Napo, Ecuador, august 2008. Foto: Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk.

For 14 dage siden tilbragte jeg nogle dage og nætter på Sani Lodge, en fantastisk regnskovslodge tæt på Napo-floden i det østlige Ecuador.
Det var nogle vildt intense dage, og bl.a. fik jeg for første gang stiftet bekendtskab med Hoatzin (billedet) – en levende flyvende dinosaur! – samt de to Amazonas-terner Yellow-billed Tern (elegant) og Large-billed Tern (voldsom, med grotesk stort næb og Sabinemåge-tegning på overvingen). Om nætterne var det natfugle der stod på programmet, og om dagen fik jeg præsenteret den sjældne – og smukke – Rufous Potoo på dagrast, og jeg fandt selv et par Crested Owl, nok den mest imponerende ugle jeg nogensinde har set.
Det var som sagt intenst, og det gav da også bonus på artslisten; 100 nye arter på 3 hele dage (4 nætter).
Dermed er Ecuador kommet på min personlige “klub 500”, i selskab med México og Nicaragua.
Jeg kan virkeligt anbefale Sani Lodge til andre som måtte overveje en tur til Amazonas. Udover at være et fabelagtigt fuglested (med bl.a. eget canopy tower – et 35 meter højt tårn omkring et af regnskovens højeste træer) så er stedet også på den sociale front helt fremme; alle indtægterne fra hoteldriften går til det lokale quichua-indianersamfund.

Spis en bøf og red en ryle!

Som bekendt er det en forudsætning for at Vejlernes engfugle kan trives, at der er kreaturer, der græsser engene – evt. suppleret med slåning, som det ses mange steder i år…
I Thisted Dagblad i går var der en artikel om et nyt initiativ ved Arup Vejle, hvor en storopdrætter af kødkvæg, en konsulent og en købmand er gået sammen om at lancere kvalitetskød fra dyr som har græsset i Vejlerne.
Det er jo moderne med branding og at fortælle produkternes historie, så egentlig er det overraskende, at det først er NU, at Vejler-kød på den måde tænkes markedsført.
Kødet skal sælges fra købmandsforretningen i Amtoft.
Uden iøvrigt at kende mere til bagmændene eller præcist hvilke dele af Arup-engene, det drejer sig om, forekommer det mig umiddelbart som et velkomment initiativ…

Tæt på dyrene

Ikke nok med, at rådyrene bliver mere og mere almindelige, og det efterhånden er sådan, at man skal have indhegnet sin køkkenhave for at have ærter og kål i fred, men…

Ræv, Egense, maj 2008. Foto: Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk.
Ræv, Egense, maj 2008. Foto: Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk.

en rød ræv er lige vandret igennem min have med en lige så rød høne (‘rød amerikaner’) i flaben – kl. 20:45 mens jeg stod og vaskede op (!)

Jeg synes at kunne konstatere en udvikling henimod, at pattedyrene bliver mindre sky her på egnen…

(Billedet af rævehvalpen er ikke den fra idag, det er fra Egense for en måned siden).

Kl. 22:40 kom mikkel forbi igen – samme rute, men denne gang uden noget i kæften. Naboen har nok fået lukket for hønsehuset i mellemtiden…

Fnok!

Kæruld, Vesløs Vejle, juni 2008. Foto: Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk.
Kæruld, Vesløs Vejle, juni 2008. Foto: Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk.
Kærfnokurt, Vesløs Vejle, juni 2008. Foto: Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk.
Kærfnokurt, Vesløs Vejle, juni 2008. Foto: Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk.

Kærfnokurt og Kæruld spreder frø for tiden, som det bl.a. kan ses på de botanisk rige enge ved Vesløs Vejle, både nord og syd for Vesløs Vejlevej (det som på gamle kort kaldes ‘Vesløs Kær’). Idag hjalp vinden godt til med frøspredningen.

Jeg var på engvandring på disse enge i morges, og det var herligt at erfare, at områderne med hængesæk er i stand til at holde på fugtigheden – det gav den samme “bundløse” fornemmelse som tidligere, når man gik derude på gyngende grund…

Iøvrigt er der ikke så mange Kærfnokurt her ved Vesløs Vejle som tidligere, og området i hjørnet Vesløs Vejlevej/Pilgårdsvej er jo som bekendt groet rigtigt meget til – måske Ejnars højlandskvæg kan gøre noget ved det! (-men rørskoven her huser Rørhøg, så det er ikke kun negativt)…

Til gengæld dukker Kærfnokurt hvert år op nye steder, deres frøspredning må være meget effektiv, og de spirer så, når de rigtige forhold opstår. I år er det bl.a. i det store græssede område i sydenden af Selbjerg Vejle langs Skårup Odde, som indtil for nylig var helt gult, og nu er ved at blive hvidt…

Ynglefugletælling Bygholmengen

Odinshøne, Bygholmengen, juni 2008. Foto: Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk.
Odinshøne, Bygholmengen, juni 2008. Foto: Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk.

Denne smukke morgen gennemførte ornit.dk alias Henrik og jeg, med hjælp fra Martin Lund og Jan Haaning Nielsen, årets juni-gennemgang af Bygholmengen, specielt med henblik på arterne Rødben, Brushøne og Almindelig (Eng-)ryle.
Vandstanden var efter mere end en måneds tørke meget lav, på trods af at der bliver taget vand ind fra Øster Landkanal. Derfor var det ikke uventet en tælling med lave tal, og ikke mindst var det meget udtalt, at fuglene var koncentreret de få steder, hvor der var vand i kanaler og pander (-og hvor tilgroningen ikke har taget overhånd).
Det blev til ialt 188 territorier af Rødben, 4-7 mere eller mindre overbevisende Brushøner og 31 par/territorier af Engryle, foruden 6 som blot rastede, og formentlig havde opgivet ynglen for i år. Sammenholdt med maj-tællingen giver årets total af Engryle 48 territorier, hvilket kun er en lille nedgang i forhold til sidste års 50-51 par, og egentlig overraskende godt klaret, når arten på alle andre lokaliteter “rasler” tilbage…

Så på trods af det ekstreme vejr er Bygholmengen ikke helt færdig som ynglelokalitet for engfugle – selvom man på et tidspunkt mere fik associationer i retning af Steppeviber og Sandhøns…

Desuden gav tællingen lidt forskellige bonus-obs., bl.a. ialt 7 Skestorke, heraf årets første flyvende årsunge i Vejlerne, 2 Havørne, de 2 Sølvhejrer N for Krapdiget, lidt klirer, ikke færre end 108 Knarænder – hvilket vist er mange på denne årstid – samt en fin Odinshøne i Central-kanalen lidt N for slusen (billedet).

Stampede!

Arup Vejle, juni 2008. Foto: Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk.
Arup Vejle, juni 2008. Foto: Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk.

En flok kvier på stille og rolig morgen-vandring på det lave vand i Arup Vejle. Idyllisk stemning.
Pludselig flyver en Fiskehejre op, og hele kreatur-flokken går fra sans og samling og buldrer af sted i modsat retning. Panik i luften.

Arup Vejle, juni 2008. Foto: Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk.
Arup Vejle, juni 2008. Foto: Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk.

Konklusion: køer er kyllinger.