Set fra oven i historisk perspektiv

Region Nordjylland har i samarbejde med et firma som hedder JO Informatik ApS en hjemmeside, der hedder FlyfotoArkivet.

Jeg ved ikke hvor længe siden har været online, men jeg er ialfald først lige blevet opmærksom på den.

Det er en helt fantastisk ressource, hvor man kan se gamle flyfotos – for vort område helt tilbage til 1954 – og så sammenligne med nyere fotos (hvor de nyeste er fra 1992). I mine øjne er det fabelagtig historisk dokumentation, der her er gjort let tilgængelig.

Det er langt fra hele landet, som er dækket, og slet ikke så langt tilbage, men for Thisted Kommune ligger der altså så gamle fotos tilgængelige.

Med disse tidlige luftfotos er det muligt at se bl.a. Hovsør Indtørring og Lønnerup Fjord/Revlsbuske før inddæmningerne i 1960’erne – se eksemplet ovenfor – og bedre end mange ord er fotografiet i stand til at tydeliggøre, hvilke fantastiske naturområder, der her er gået tabt.

Jeg husker en gammel mand fra Lønnerup, der en gang fortalte mig om hans ungdom, hvor de sejlede ud i “deltaet” fra Storåen og høstede hø med le på sumpede øer, mens “Blåterner” svirrede om hovederne på dem – nu er det meget nemmere at visualisere landskabet, og samtidig får man bedre idé om hvordan Hovsør Indtørring så ud – de Vestlige Vejlers Kogleaks, hvor Skestorkene fra Melsig-kolonien fouragerede…

Så hermed en opfordring til at klikke ind på denne hjemmeside og gå på opdagelse!

Og sjovt nok er det de ældste kort, der er bedst i opløsning…

En ting som også er slående, når man ser de gamle kort, er hvor meget mere åben, rørsumpen i Vejlerne var dengang – hele Bygholm Nord fremstår med meget mere åben vandflade. Der må have været liv og glade dage – men desværre er 1950’erne en af de dårligst dokumenterede perioder i Vejlernes fugle-historie.

Et andet forhold, som er ganske påfaldende, er at der på den tid må have været langt mere menneskelig færdsel i reservatet – ja det var jo så heller ikke reservat endnu – rørskoven ser ud til at være gennemskåret af et utal af stier og rørhøsterspor.

God fornøjelse med FlyfotoArkivet!