Fra feltstationens dagbog – 18. november 1991

Albert skrev på sin rapport, fangede en enkelt fugl (Solsort), og ellers skete her ikke så meget. Over middag kom Terje tilbage, samtidig ankom Mie og jeg til henholdsvis rengøring og computering.

Ingen fugleobs., udover en Sortkrage ved Langvadvej, som Terje obs.’ede fra bussen.

Vi fik snakket med Pelle og Palle om den fremtidige bemanding her efter nytår når Terje holder op – forhåbentlig får vi overtalt Palle til at træde til fra nytår igen og til og med ynglesæsonen, og den ny Ejnar er interesseret i en længere periode – så forhåbentlig falder det hele på plads, så stationen kan fortsætte på betryggende vis!…