Fra feltstationens dagbog – 18. september 1998

Haaning, Seidenfaden & Varto var en tur i Hanstholm, men de så åbenbart ikke noget videre, der står ialfald ikke noget noteret i Bulbjerg-bogen.

Undertegnede tog en gang oprydning på feltstationen, hvorunder jeg i en skuffe fandt 38 dias – og det er muligvis de efterlyste rørskærsdias fra ’93. Hvis det er det, så siger jeg bare HURRA, for det var katastrofalt at undvære dem!

I Vejlerne sås ikke andet end 35 overflyvende Kortnæbbede Gæs.