Hver sin vej…

Havørn og Pibeænder, Bygholmengen, august 2012. Foto: Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk.
Havørn og Pibeænder, Bygholmengen, august 2012. Foto: Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk.

Ørnen ville østpå, og så valgte ænderne – fornuftigt nok – at flyve vestpå. Her ses blot en lille del af den panik blandt tusindtallige svømmeænder og Grågæs, Havørnen forårsagede. Bygholmengen i eftermiddags