Det lokale fugleblad

HJEJLEN, lokalbladet for det, der stadig hedder DOF-Viborg Amt (!), er netop udkommet, ialfald på internettet. Der vil gå endnu en uges tid, inden det dumper ind ad medlemmernes og abbonnenternes brevsprækker, men indtil da kan det læses i en digital udgave her.
Bladet er forsynet med en flot forside med mindre drosselfugle, leveret af vores allesammens Jens Frimer, og en anden lokal kraft involveret er – naturligvis – Carsten, som udover redaktørhvervet har leveret en artikel om Bysvaler i Frøstrup. Derudover har han en redaktionel kommentar omkring den politiske proces vedrørende Nationalpark Thy, delvist enslydende med den han for nogle dage siden afleverede her på webben.
Web-udgaven af bladet er i sorthvid og nedsat kvalitet, men for de utålmodige er der ialfald mulighed for at læse bladet!