Fra feltstationens dagbog – 11. august 1998

Vejrmæssigt var det en fin dag, men intet er så godt at det ikke er skidt for noget: der var temmelig tykt med varmeflimmer…

Men vi fik godt styr på hvad der i øjeblikket er af fugle i området. Tallene findes i sumskemaet, her vil jeg blot nævne lidt af “krydderierne”, såsom en Fiskeørn i Selbjerg og 4 Skestorke på Bygholmengen, og så et par obs., som desværre blev foretaget af Poul Hald og ikke af os: 9 Traner til overnatning i BNA, og en fouragerende letvinget hunfarvet Hedehøg på den nordlige Bygholmeng.

Og så havde Bjarne P. en obs., som desværre nok aldrig bliver til andet end en glemt “måske-obs.”, men jeg vil da lige nævne den: måske 2 ad. Nathejrer i Han Vejle, landende i sydøsthjørnet (nethjørnet) sidst på eftermiddagen. Men måske var det bare et par Ringduer…

Fra feltstationens dagbog – 10. august 1998

Aruptax’en huskes mest for de mange Svaleklirer. 31 blev det til, mens der kun var 6 Tinksmede og heller ikke så store tal af de andre klirer. Desuden hele 118 Dobbeltbekkasiner og lidt andre vadefugle, bl.a. 105 Brushøns og sidst og mindst (i størrelse, men ikke i oplevelsesværdi!) en enkelt Odinshøne, der lettede fra den store sø ved diget sydligst i Læsvig.

På Selbjergtax’en var det mest de mange Skægmejser, der gjorde sig bemærket – 48 styks blev det til. I Kogleaks varslede der stadig 5 voksne Sortterner over kolonien, mens der var 10 ungfugle, hvoraf ialfald de 9 kunne flyve (men de 8 var helt nye og rundvingede) – den sidste blev siddende da de lettede. De voksne varslede videre, så der har nok været yderligere nogle få unger – så der bliver nok ialfald mindst 13 flyvefærdige i denne omgang, svarende til hvad Thomas så sidst – sammenlagt med de mindst 6, der er set i forvejen, bliver årets produktion altså på 19 flyvefærdige unger. Det er et konstrueret tal, indrømmet, men jeg mener det kan forsvares – det må være et minimumstal! Ellers sås bl.a. 2 Rørdrummer og 2 Sorthalsede Lappedykkere på taxen.

Fra feltstationens dagbog – 9. august 1998

Det var “dagen derpå” ovenpå gårsdagens temmeligt store fest i Tømmerby, derfor havde undertegnede fri, mens Thomas var en smule rundt i området, bl.a. tog han månedens Lønnerup-tælling. Ingen særligt bemærkelige fugle, dog skal nævnes 25000 Stære til overnatning omkring højspændingsledningerne i Bygholm Nord, og i Han/Kogleaks-området et stort Sortterne-tal; 37 – heraf min. 6 flyvende juvenile…