Hvidvinget Måge på Pytodde

Hvidvinget Måge, Pytodde, januar 2012. Foto: Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk.
Hvidvinget Måge, Pytodde, januar 2012. Foto: Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk.

Denne vinter har bl.a. budt på den største forekomst i Danmark i mands og kvindes minde af Hvidvinget Måge, hvor der ikke mindst har været et særdeles markant indslag af formen kumlieni, også kendt som Kumliens Måge. På én dag er der således i Hanstholm set op til 6 Hvidvingede Måger, heraf 4 Kumliens.

Selv på Fyn er der set Hvidvinget Måge (!), og det er således ikke ganske overraskende, at der nu også dukker én op i – eller ialfald nær – Vejlerne.

I formiddags fandt jeg denne 4K-fugl, liggende dovent/træt på spidsen af Pytodde (længst mod øst – og det er efterhånden langt mod øst! – odden gror for hvert vinterhalvår adskillige meter)…

Jeg må dog indrømme, at jeg ikke var helt sikker på, at det ikke var en eller anden dum afbleget Sølvmåge, men Haaning har nu også set fuglen og siger god for bestemmelsen!

Ifølge Henrik skulle det være fjerde fund i Vejlerne, sidste fund var på et så bizart tidspunkt som i maj måned sidste år, på en pløjemark ved Østerild Fjord.

Fra feltstationens dagbog – 3. april 1991

Om formiddagen lå stationen lidt brak, bortset fra Terje, som var blevet bidt af en gal rengøringsdjævel – det var krydderihylden, som trængte til en omgang, og der blev muget ud i ordets bogstavelige betydning – der lå et flere cm tykt lag sammenblandet ukendelig gråbrun substans i bunden af skabet, spændende! Desuden blev diverse gamle bønne- og risposer med forlængst overskredet sidste salgsdag smidt ud. Også rengørings-Mie kom forbi og fejede som en hvid tornado gennem huset…

Ellers var det Clemme, med hjælp fra Bjarne, som var den første i felten idag. De fik checket alle vandstandsmålene af, inclusive 6A, som det sidste års tid har vist 27 cm forkert! -lettere pinligt…! Men det var også Clemme & Bjarne, som var dem som så årets første Fiskeørn flyve fra stensætningen og ud over Tømmerby Fjord, og ligeledes var de mænd for at obs’e 2 Traner i det rørhøstede område ved Halds Hul, Glombak. Sidstnævnte obs. var jeg lidt knotten over, for hvis ikke de to skurke havde været derude først (-og selvfølgelig skræmt fuglene væk), havde jeg fået Traner på min SELBJERGtax! Men det er jo den slags iagttagelser, der giver næring til de fantasier om yngle-Traner i Vejlerne, vi har gået og haft de sidste par år. Hvis det bliver til virkelighed, så vanker der lammekølle til hele stationen med samt venner og bekendte! Iøvrigt var Selbjergtaxen ikke videre vild, mest ophidsende obs. var nok en Rørhøg, som røg op på under 10 meters afstand fra en Knarand, den var i færd med at spise! Fred være med den lækre and!… Og så er der rigtigt ved at være gang i æg-prederingen, jeg fandt 9 Blishøne– og 2 Gråande-æggeskaller dennegang (fejede ellers diget ”rent” på sidste Sel-tax).

Heller ikke Terjes ARUPtax bød på det vilde, Vandrefalken satte dog lidt liv i kludene derovre…

Til gengæld kunne B. Bertel til aften diske op med noget af det mere råsjældne – han havde været en tur på Glombakskrænten og Bygholmdæmningen for at få et kig på Vandrefalken dér, hvilket også lykkedes ham, og derudover havde han også set Tundrasædgås ved Glombak og (mest vildt) HVIDVINGET MÅGE i Vestsøen Bygholm – en fin 3K-fugl. Det er først 2. gang i stationens historie, at denne dejlige fugl er taget inde i Vejlerne. Dén kan vi andre godt misunde den gode Bertel – den mørknæbbede Sædgås, derimod, ved jeg ikke rigtigt hvordan man skal ha’ det med – Ifølge Mariko skal Tundrasædgæs helst optræde i flokke, da der simpelthen er meget stor variation hos Alm. Sædgæs, både i næbtegning og -proportioner…

Dagen sluttede med fællesspisning, øl, vin og SNAK hos Røjlerne på Pilgårdsvej.